Ketenzorg

Programma Samen voor kwetsbare ouderen 010

Binnen het programma werken ziekenhuizen (SRZ), VVT (ConForte), huisartsen (RHC), gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en welzijnsorganisaties WIN010 met elkaar samen om persoonsgerichte, proactieve en doelmatige zorg te organiseren, die aansluit bij de wensen en behoefte van kwetsbare ouderen. 

Ketendementie

Eind 2012 heeft SRZ de Overeenkomst tot samenwerking Dementie Rotterdam getekend. Ook ConForte (namens de VVT-sector), GGZ-instellingen, huisartsen, gemeente en Alzheimercentrum zuidwest Nederland hebben deze overeenkomst getekend.