Ketenzorg

Project Samen voor kwetsbare ouderen 010

SRZ heeft in samenwerking met ConForte (de Rotterdamse branchevereniging voor organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg) het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ mogelijk gemaakt.

Samen willen SRZ en ConForte de uitdagingen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen aangaan. SRZ en ConForte vormen de kern van de bijbehorende bestuurlijke coalitie. In het besef dat SRZ en ConForte de uitdagingen  niet alleen kunnen en willen aangaan, hebben ze andere partners uitgenodigd om de bestuurlijke coalitie te versterken. Intussen maken ook de welzijnspartijen, huisartsen, gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar en zorgkantoor Zilveren Kruis deel uit van de bestuurlijke coalitie. Gezamenlijk geven zij het programma ‘Samen voor kwetsbare ouderen 010’ vorm.

Ketendementie

Eind 2012 heeft SRZ de Overeenkomst tot samenwerking Dementie Rotterdam getekend. Ook ConForte (namens de VVT-sector), GGZ-instellingen, huisartsen, gemeente en Alzheimercentrum zuidwest Nederland hebben deze overeenkomst getekend.