Juridische zaken

Regionaal netwerk juridisch advies

Het is efficiënt en praktisch als binnen alle SRZ-ziekenhuizen in grote lijnen dezelfde (juridische) afspraken met Politie en Openbaar Ministerie gelden. Daarom is binnen de regio Rijnmond de regionale werkgroep juridische advisering gevormd, welke werkgroep het SRZ-bestuur adviseert over juridische vraagstukken die implicaties hebben voor alle ziekenhuizen.

Samenstelling

De regionale werkgroep juridische advisering bestaat uit een aantal ziekenhuisjuristen uit SRZ-ziekenhuizen, een ziekenhuisjurist van het Albert Schweitzer ziekenhuis, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, een vertegenwoordiger van de Politie en een vertegenwoordiger van de FARR.

Opdracht

De regionale werkgroep juridische advisering adviseert het SRZ-bestuur over gevolgen van actuele wet- en regelgeving. Wet, inzichten en omgeving veranderen voortdurend. Daarom zijn convenanten en afspraken niet statisch. De dynamiek in de samenleving vormt – naast wet- en regelgeving – steeds de basis voor de adviezen die de regionale werkgroep juridische advisering aan het SRZ-bestuur geeft.

SRZ-minisymposia Recht en Gezondheid

In 2018 is gestart met het jaarlijks organiseren van een SRZ-minisymposium over actuele thema’s. Uit het grote aantal aanmeldingen voor deze SRZ-minisymposia blijkt inmiddels dat deze kennisoverdracht voorziet in een behoefte.
De minisymposia staan open voor allen die werken in één van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen.
Er wordt steeds accreditatie aangevraagd voor deze minisymposia.

In 2018 is 3 keer hetzelfde minisymposium over Tuchtrecht georganiseerd in het Maasstadziekenhuis, in het Franciscus Gasthuis en in het Franciscus Vlietland. In totaal hebben meer dan 300 medewerkers uit de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen dit minisymposium bezocht.

In 2019 is een SRZ-minisymposium georganiseerd in het Erasmus MC over Natuurlijk/niet natuurlijk overlijden vanuit juridisch perspectief’. Ook hiervoor was de belangstelling groot. Het is de bedoeling dit minisymposium in het najaar 2019 en in het voorjaar 2020 nog te herhalen in het Maasstad ziekenhuis en in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, zodat zoveel mogelijk medewerkers uit de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen kennis kunnen nemen van de juridische aspecten van een natuurlijk/niet natuurlijk overlijden.

Juridische casuïstiekbijeenkomsten

Als uitvloeisel van het convenant dat tussen SRZ, het OM, de politie en de FARR bestaat, maar ook omdat er behoefte bestaat aan het interactief bespreken van casussen met elkaar is besloten met enige regelmaat een casuïstiekbijeenkomst te organiseren, waarvoor alle medewerkers uit de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen worden uitgenodigd voor wie een bepaalde casus interessant is.

Doel van deze casuïstiekbesprekingen is dat partijen die betrokken zijn bij het convenant – SRZ, OM, politie en FARR – met elkaar actuele casussen bespreken en daarbij van en met elkaar leren.