ICT

ICT-adviesraad

Het SRZ-bestuur laat zich over regionale ICT-projecten adviseren door de ICT-adviesraad. De ICT-adviesraad onderzoekt ICT-mogelijkheden en doet voorstellen hierover aan het SRZ-bestuur.

Doel van de ICT-adviesraad is te komen tot zoveel mogelijk uniformiteit in de keuzes die worden gemaakt voor in te zetten ICT-middelen. Daarnaast wordt in de ICT-adviesraad gewerkt aan overeenstemming over uitgangspunten en normering wanneer dit mogelijk is bij ICT-toepassingen.

RijnmondNet

RijnmondNet is een stichting die zich richt op zorginnovatie door middel van ICT-instrumenten. SRZ maakt samen me de meerderheid van de overige zorginstellingen in de regio Rijnmond gebruik van de infrastructuur van het RijnmondNet.

Meer informatie over RijnmondNet is te vinden op www.rijnmondnet.nl.