Arbeidsmarktbeleid

deRotterdamseZorg

In 2008 startte SRZ met het project Arbeidsmarktbeleid. In de loop van de tijd sloten de Gemeente en ConForte zich aan bij dit SRZ-project. In 2012 werd het project arbeidsmarktbeleid beëindigd en werd deRotterdamseZorg opgericht, waar zich sindsdien – naast SRZ en ConForte – meer partijen bij hebben aangesloten: GGZ, GHZ en JGZ. Ook de gemeente is nauw betrokken bij deRotterdamseZorg.

Doel van deRotterdamseZorg is het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief goed op elkaar aansluitende personeelsbezetting binnen de gezondheidszorg in de regio Rijnmond.

Voor meer informatie over deRotterdamseZorg zie www.derotterdamsezorg.nl.

Samenhangend regionaal arbeidsmarktbeleid

De Raden van Bestuur van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen hebben al in 2010 het eerste ‘Convenant Samenwerken, samen opleiden’ opgesteld om het grote belang te benadrukken dat zij hechten aan het waarborgen van continuïteit in het leveren van kwalitatief goede zorg door gespecialiseerde medewerkers binnen een krappe arbeidsmarkt. Het Convenant van 2010 heeft de basis gevormd voor het aangescherpte ‘Convenant samenwerken, samen opleiden’ dat op 5 juli 2017 in werking is getreden.  In 2018 zijn de gedragsregels, die onderdeel uitmaken van het Convenant, aangepast en opnieuw vastgesteld.

Match.dRZ

Sinds 2011 koopt SRZ gezamenlijk tijdelijk extern (gespecialiseerd) zorgpersoneel in dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. Vanaf 1 mei 2017 is de uitvoering van Match.SRZ-activiteiten ondergebracht bij deRotterdamseZorg en is de naam gewijzigd in Match.dRZ.