BeterKeten

IC-Rijnmond

In het samenwerkingsverband IC-Rijnmond participeren de IC’s van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond.

In mei 2016 is een samenwerkingsovereenkomst IC-Rijnmond getekend. Het is de bedoeling om de samenwerking op IC-gebied verder te intensiveren. Hierdoor kan de kwaliteit en doelmatigheid van de intensieve zorg nog verder verbeteren. De ziekenhuizen streven daarbij de volgende ambitie na: het gezamenlijk uitbouwen van de samenwerking op het gebied van intensieve zorg (IC-zorg) binnen de regio Rijnmond, waarbij kennis en expertise gebundeld worden en samen wordt ingezet op kwalitatief hoogstaande en optimale IC-zorg binnen de regio.

Verdere uitwerking en realisatie van de doelstellingen gebeurt door het samenwerkingsverband IC-Rijnmond.