BeterKeten

BeterKeten

In de regio Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen, zodat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg naar een nóg hoger niveau wordt getild. De stichting Beter Keten faciliteert en stimuleert deze samenwerking.

Formele partners van de stichting BeterKeten zijn Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. Er wordt bovendien nauw samengewerkt met SRZ.  SRZ wordt steeds geïnformeerd over samenwerkingsprojecten die in de regio lopen. Alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen kunnen zich aansluiten bij voor hen interessante BeterKeten-samenwerkingsprojecten. Op projectniveau participeren alle bij SRZ aangesloten ziekenhuizen in verschillende samenwerkingsprojecten van BeterKeten.

Het projectbureau van BeterKeten ondersteunt kansrijke samenwerkingsprojecten die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Het projectbureau biedt de bij een project betrokken (medische) professionals uit verschillende ziekenhuizen onafhankelijke, deskundige en resultaatgerichte ondersteuning.

Jaarlijks vindt een GrootBeterKeten-overleg plaats. Voor dit overleg worden alle leden van de Raden van Bestuur en voorzitters van de medische staven van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen uitgenodigd.

Meer informatie over de BeterKeten: zie www.beterketen.nl