BeterKeten

BeterKeten

In de regio Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals met elkaar samen, zodat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg naar een nóg hoger niveau wordt getild. De stichting Beter Keten faciliteert en stimuleert deze samenwerking.

IC-Rijnmond

In het samenwerkingsverband IC-Rijnmond participeren de IC’s van de ziekenhuizen in de regio Rijnmond.

In mei 2016 is een samenwerkingsovereenkomst IC-Rijnmond getekend. Het is de bedoeling om de samenwerking op IC-gebied verder te intensiveren. Hierdoor kan de kwaliteit en doelmatigheid van de intensieve zorg nog verder verbeteren. De ziekenhuizen streven daarbij de volgende ambitie na: het gezamenlijk uitbouwen van de samenwerking op het gebied van intensieve zorg (IC-zorg) binnen de regio Rijnmond, waarbij kennis en expertise gebundeld worden en samen wordt ingezet op kwalitatief hoogstaande en optimale IC-zorg binnen de regio.