Jaaroverzicht 2023

Het afgelopen jaar heeft de SRZ weer veel regionale activiteiten, projecten en netwerkbijeenkomstenmogen organiseren. Dit jaaroverzicht geeft een inkijkje in de activiteiten van het afgelopen jaar van de SRZ. Naast het overzicht van de activiteiten, komen ook de verschillende samenwerkingspartners en degezamenlijke projecten voor de regio aan bod.

Lees meer

Voorstellen

Hallo lezer, Wat leuk dat ik me  mag voorstellen. Mijn naam is Marja Selders, een 54-jarige import-Rotterdamse. Ik heb een vriend en samen hebben we een huisje in Midden-Frankrijk waar we heel erg van genieten. Ik ben een typische ondersteuner, daar voel ik mij het beste bij. Zo heb ik lang in de telecom/ict gewerkt,…

Lees meer

Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen

Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager, secretaris bestuurlijke alliantie en verbinder van themalijnenTijdelijk contract (detachering mogelijk – 3-4 dagen per week) tot eind 2024, waarna optie tot verlenging Samen Zorgen voor Morgen. Dat is wat de partners in welzijn, ondersteuning en zorg met elkaar hebben afgesproken in het regioplan dat eind…

Lees meer

Rijnmondse zorgverleners bundelen krachten om verwijsproces te verbeteren

Op 15 februari 2024 lanceren de negen SRZ-ziekenhuizen, Rijnmond Dokters, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) afdeling Rotterdam, huisartsenorganisatie Cohaesie, de regionale ‘Verwijsafspraken Huisartsen – Ziekenhuizen’. De betrokken partijen zetten met deze verwijsafspraken gezamenlijk in op verbetering van de kwaliteit van de zorg en de bevordering van de tevredenheid van patiënten en zorgverleners in de regio. …

Lees meer

‘We moeten data in de zorg slimmer koppelen’

Een interview met Maarten Wittop Koning van RijnmondNet Een belangrijke samenwerkingspartner van SRZ is RijnmondNet, de organisatie voor de uitwisseling van medische gegevens. Directeur Maarten Wittop Koning: “Zorgprocessen stoppen niet op de grens van het ene domein om weer te beginnen in het volgende. Vaak is het een keten en bij de overdracht van gegevens…

Lees meer

Rijnmondse ziekenhuizen gaan hun mobiliteit verduurzamen

De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend en zijn daarmee partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit. De alliantie is tot stand gekomen in samenwerking tussen werkgevers, gemeente Rotterdam met de Klimaattafel en Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie. De ziekenhuizen verbinden zich aan de ambitie om actief…

Lees meer

‘Zie digitale toegankelijkheid als je vierde nutsvoorziening’

Groepsinterview cybersecurity Een cyberaanval kan iedereen overkomen, ook een ziekenhuis. De gevolgen zijn desastreus en voor SRZ is dat reden een aparte werkgroep in het leven te roepen. Albert van Wijk is voorzitter van deze groep. De groep wordt ondersteund vanuit Z-CERT, een organisatie die zorginstellingen helpt zichzelf digitaal veilig te houden. Wim Hafkamp is…

Lees meer

“In 2022 werden in 76% van de situaties de vijf momenten van handhygiëne nageleefd.”

Een interview met Sabrina Been en Fleur Adriaanse van Handen Uit de Mouwen (HUM). In 2012 doet Zembla onderzoek naar het naleven en controleren van hygiëneregels in enkeleziekenhuizen buiten onze regio. De uitkomsten laten zien dat hygiëneregels met grote regelmaatworden overtreden. Het SRZ-bestuur vroeg zich af hoe de situatie in de Rijnmondse ziekenhuizen zouzijn. In…

Lees meer

Zoeken naar samenhang, niet het wiel opnieuw uitvinden

Een interview met Niels Honig en Sasha van Beijsterveld Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010) is een van de veelbelovende initiatieven waar SRZ in 2022 samen met ConForte, Win010, Rijnmond Dokters, Zilveren Kruis en de gemeente aan werkte. Niels Honig en Sasha van Beijsterveld zijn pleitbezorgers voor dit initiatief. Zij zien deze vorm van samenwerking…

Lees meer