Arbeidsmarktbeleid

deRotterdamseZorg

In 2008 startte SRZ met het project Arbeidsmarktbeleid. In de loop van de tijd sloten de Gemeente en  ConForte zich aan bij dit SRZ-project. In 2012 werd het project arbeidsmarktbeleid beëindigd en werd deRotterdamseZorg opgericht, waar zich sindsdien – naast SRZ en ConForte – meer partijen bij hebben aangesloten: GGZ, GHZ en JGZ.  Ook de gemeente is nauw betrokken bij deRotterdamseZorg.

Doel van deRotterdamseZorg is het bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief goed op elkaar aansluitende personeelsbezetting binnen de gezondheidszorg in de regio Rijnmond.

Voor meer informatie over deRotterdamseZorg zie www.derotterdamsezorg.nl.

De arbeidsmarkt is continu aan verandering onderhevig

Bij de start van het SRZ-project arbeidsmarktbeleid konden vacatures nauwelijks worden ingevuld. Kort na de oprichting van de stichting deRotterdamseZorg veranderde de situatie op de arbeidsmarkt en waren er weinig tekorten meer. Het afgelopen jaar is de situatie opnieuw sterk aan het veranderen. Het aantal vacatures groeit en er ontstaan weer gespecialiseerde functies waarvoor het lastig is om geschikt personeel te werven.

Te verwachten is dat tekorten verder zullen toenemen wanneer de uitgestelde uitstroom van gepensioneerden gaat plaatsvinden. Deze uitstroom is de afgelopen jaren afgeremd door verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast is er behoefte aan gekwalificeerde medewerkers, terwijl een groeiend aantal medewerkers niet over bij de vraag aansluitende kwalificaties beschikt. Tenslotte zal de zorgvraag vanuit de samenleving door de vergrijzing gaan toenemen. Kortom, genoeg redenen om ons als regionale zorgsector gezamenlijk voor te bereiden op de uitstroom aan medewerkers die gaat komen en op het veilig stellen van nieuwe aanwas in aantallen en kwalificaties. In deRotterdamseZorg worden voortdurend regionale acties in gang gezet om een mismatch tussen kwaliteit en kwantiteit te voorkomen.

SRZ-vertegenwoordiging in bestuur deRotterdamseZorg

SRZ wordt sinds de oprichting van deRotterdamseZorg in 2012 in het bestuur van deRotterdamseZorg vertegenwoordigd door twee SRZ-bestuursleden. Op dit moment zijn dit

  • Marjolein Tasche, lid AB SRZ en voorzitter RvB Franciscus Gasthuis & Vlietland
  • Albert van Wijk, lid AB SRZ en voorzitter RvB IJsselland Ziekenhuis