Werkgroep

Stuurgroep medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een cruciaal onderdeel van de overdracht. De stuurgroep medicatieoverdracht Rotterdam Rijnmond stelt standaard werkwijzen op, waarin beschreven is hoe medicatiegegevens overgedragen worden. Binnen…

Lees verder...

Werkgroep gegevensbescherming

De werkgroep Gegevensbescherming bestaat uit de Functionarissen Gegevensbescherming (hierna FG) van de SRZ-ziekenhuizen. Zij volgen de ontwikkelingen binnen de privacy wetgeving (zoals de Algemene Verordening…

Lees verder...

Cybersecurity

Een cyberaanval kan iedereen overkomen, daarom is samenwerken op dit thema heel waardevol. De security officers van de SRZ-ziekenhuizen maken samen met vertegenwoordigers van andere…

Lees verder...

FZO-opleidingscapaciteit

De SRZ-werkgroep FZO-opleidingscapaciteit onderzoekt jaarlijks de personeelsomvang, opleidingscapaciteit en behoefte aan instroom ten aanzien van de schaarste functies (FZO-functies) en eventuele andere functiegroepen in de…

Lees verder...

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.