Samenwerkingspartner

GHOR/VRR

De GHOR is de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Rotterdam-Rijnmond. De organisatie verzorgt de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de…

Lees verder...

Straatdokters

Medische voorzieningen zijn voor dak- en thuislozen slecht toegankelijk. Huisartsenpraktijk de Straatdokter in Rotterdam biedt deze groep sociaal-medische zorg. De SRZ heeft jaarlijks bestuurlijk overleg…

Lees verder...

Huisartsen

Voor een goede ketensamenwerking, is de huisarts een belangrijke partner. De huisartsen en ziekenhuizen willen het beste voor de patiënt en om dat samen te…

Lees verder...

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is een belangrijke samenwerkingspartner van de SRZ. Er wordt enkele keren per jaar bestuurlijke afstemming gezocht op onderwerpen zoals preventie, arbeidsmarkt en…

Lees verder...

BeterKeten

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en adviseert als onafhankelijk intermediair bij kansrijke samenwerkingsvraagstukken die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking…

Lees verder...

Genero

Genero is een netwerk in Zuid-West Nederland om de zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Genero helpt bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun…

Lees verder...

RijnmondNet

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg.…

Lees verder...

DeRotterdamseZorg

In 2008 startte SRZ met het project Arbeidsmarktbeleid. In de loop van de tijd sloten de Gemeente en ConForte zich aan bij dit SRZ-project. In…

Lees verder...

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.