Netwerk

Onverzekerden problematiek

Nog aanvullen

Lees verder...

OK-netwerk

Het OK-netwerk van de SRZ bestaat uit de teamleiders van de OK. Eén van de eerste activiteiten van het netwerk was om aan de hand…

Lees verder...

Kwaliteit en veiligheid

Binnen de SRZ is er een netwerk Kwaliteit & Veiligheid actief, bestaande uit de veiligheids- en kwaliteitscoördinatoren van de bij SRZ aangesloten ziekenhuizen. Ook het…

Lees verder...

Regionale privacy commissie

De Regionale Privacy Commissie waarborgt en bevordert de zorgvuldige omgang met patiëntgegevens: gegevensuitwisseling dient veilig te gebeuren, met bescherming van de rechten van betrokken personen.…

Lees verder...

ICT-adviesraad ziekenhuizen

De ICT-adviesraad voorziet het SRZ-bestuur gevraagd en ongevraagd van advies, bijvoorbeeld over het opzetten en stoppen van regionale ICT-projecten. Daarnaast is de ICT-adviesraad een podium…

Lees verder...

Samen met u, bevorderen wij de kwaliteit van de zorg voor allen in de regio Rijnmond.