Campagne ‘Praat Vandaag Over Morgen’ voor 55-plussers in Rotterdam-Rijnmond

Wij informeren je graag over een belangrijke nieuwe campagne gericht op 55-plussers in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze campagne moedigt ouderen aan om samen met hun dierbaren en naasten te reflecteren op en te praten over hun volgende levensfase. Het doel is dat zij helder hebben hoe zij ouder willen worden en welke stappen zij kunnen nemen om dit te realiseren. De campagne is in lijn met de landelijke campagne van het ministerie van VWS, ‘Praat vandaag over morgen’, en bouwt voort op eerdere succesvolle initiatieven.

De campagne is tot stand gekomen met inbreng van ouderen en de leden van SVKO010. Dit initiatief wordt ondersteund door diverse regionale partijen, waaronder:

  • Ziekenhuizen (stichting SRZ);
  • Verpleeg-, verzorgingshuizen & thuiszorg (ConForte);
  • Huisartsen (Rijnmond Dokters);
  • Welzijnsorganisaties (Win010);
  • GGZ-instellingen;
  • Gemeente Rotterdam;
  • Zorgkantoor en zorgverzekeraar, Zilveren Kruis.

Straatacties
Een belangrijk onderdeel van de campagne is het in gesprek gaan met Rotterdammers over het ouder worden. Dit gebeurt via straatacties en stadsdialogen, uitgevoerd door Win010. De campagne werd officieel gelanceerd op vrijdag 28 juni op de markt in Prins Alexander.

In totaal worden er 14 straatacties georganiseerd in verschillende gebieden, waarvan de eerste straatactie tevens het lanceringsmoment is. De overige 13 straatacties vinden de komende maanden plaats. Getrainde vrijwilligers gaan onder het genot van een kopje koffie of thee met bewoners in gesprek.

Bij twee straatacties is ook reporter Quintis Ristie aanwezig om Rotterdammers te interviewen.

Stadsdialogen
Naast de straatacties organiseert Win010 ook stadsdialogen voor de doelgroep in alle Rotterdamse wijken, voornamelijk in de Huizen van de Wijk. In totaal worden er ruim 140 dialogen georganiseerd, waarmee zo’n 1.500 Rotterdamse ouderen worden bereikt.

Om 55-plussers te werven voor deelname aan de stadsdialogen, ontvangen mensen die met pensioen gaan een brief ter voorbereiding op deze nieuwe levensfase. Deze brief dient tevens als uitnodiging voor de dialogen.

Op de website www.praatvandaagovermorgen010.nl kun je zien wanneer de eerste dialogen en straatacties plaatsvinden

Contact
Voor meer informatie over de campagne, activiteiten en hoe je kunt deelnemen, neem contact op met SVKO010 via info@svko010.nl

Laten we samen ervoor zorgen dat iedereen goed voorbereid en met een helder beeld van hun toekomst de volgende levensfase in kan gaan. Praat vandaag over morgen!

Bekijk de video hieronder voor een impressie van de campagne en deel deze met je vrienden en familie om het belang van deze campagne te ondersteunen.

Meer nieuws

Jaaroverzicht 2023
Het afgelopen jaar heeft de SRZ weer veel regionale activiteiten,...
Voorstellen
Hallo lezer, Wat leuk dat ik me  mag voorstellen. Mijn...
Vacature: Programmacoördinator (IZA) alliantie Samen Zorgen voor Morgen
Zorgkantoorregio Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam Ervaren programmamanager,...